Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
Komunikat w sprawie wywozu nieczystości

Wójt Gminy informuje, iż z powodu rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Stryszowie, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Środowisko", nie będzie przyjmowało nieczystości od Mieszkańców przez najbliższe 1,5 miesiąca.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz przetrwanie tego okresu, wszelkie działania związana z rozbudową Obiektu, prowadzone są z myślą o dobru Mieszkańców oraz usprawnieniu funkcjonowania Oczyszczalni.

W przypadkach pilnych, osoby zainteresowane, proszone są, aby wszystkie zaistniałe problemy zgłaszać do SPW-K "Środowisko".

Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszów w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowych na terenie gminy Stryszów.


 

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowych na terenie gminy Stryszów

Na podstawie  art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z uwagi na występujący stan suszy oraz konieczność zapewnienia ciągłej dostawy wody z sieci wodociągowych dla celów konsumpcyjnych i gospodarskich na terenie gminy Stryszów.

zarządzam co następuje:


§ 1.

Wprowadzam od dnia 17 czerwca 2019 r. na terenie wszystkich miejscowości Gminyzakaz używania wody dostarczanej z sieci wodociągowych do nawadniania ogrodów, sadów, upraw i terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia pojazdów i innych celów, które nie są bezpośrednio związane ze spożyciem wody lub prowadzeniem gospodarstwa domowego.

§ 2.

Wprowadzony zakaz obowiązuje całodobowo od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia do dnia odwołania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
Komunikat Spółki
Informujemy Mieszkańców , iż z powodu utrzymujących się upałów oraz deficytu wody Dostawcy Zewnętrzni ograniczyli dostawy wody na teren gminy Stryszów,  w rejonach Łękawica i Dabrówka.

  W związku z powyższym mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody pitnej.

Jednocześnie apelujemy o umiarkowane gospodarowanie wodą i używanie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych.
 
   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy 
 
SPW-K Środowisko w Stryszowie 

 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 13 z 14