Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2006r.,Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane przez SPWiK "Środowisko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Stryszów

Taryfy obowiązują
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Więcej…
 
Zatwierdzenie taryf na 2014r
Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów na rok 2014