– Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o.
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://oczyszczalniastryszow.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona www jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-20 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03-28

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Sztaner
e-mail: j.sztaner@oczyszczalniastryszow.pl
Telefon: 510-120-566
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Stryszów 600, 34-146 Stryszów Województwo Małopolskie, Powiat Wadowicki, Gmina Stryszów
Zgłoszenia wywozu ścieków: 510 120 566 lub 510 120 567
Sprawy rozliczeń: tel. 510 120 567
Sprawy techniczne: tel. 510 120 568 lub 500 293 846
Sprawy nadzwyczajne awarie, zgłoszenia: tel. 510 120 566 całodobowo!
Obsługa oczyszczalni: 510 120 569
https://oczyszczalniastryszow.pl/ 
mail:  biuro@oczyszczalniastryszow.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek oczyszczalni nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Aby zapewnić komunikację z Oczyszczalnią na wniosek klienta szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową  przy wejściu do budynku.

Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close