Informujemy, że decyzją Prezesa SPW-K Środowisko w dn. 24 grudnia 2019 r. SPW-K Środowisko będzie nieczynne.