Znak ostrzegawczy

W związku z przypadkami koronawirusa w Polsce Spółka SPW-K Środowisko informuje, że do podstawowych zasadach zapobiegawczych należy:
• częste mycie rąk,
• stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu,
• zachowanie bezpiecznej odległości od osoby, która kicha i kaszle,
• unikanie dotykania oczu i ust.Plakat informujący o koronawirusie