Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stryszów 600, 34-146 Stryszów
Województwo Małopolskie, Powiat Wadowicki, Gmina Stryszów

Zgłoszenia wywozu ścieków: 510 120 566 lub 510 120 567
Sprawy rozliczeń: tel. 510 120 567
Sprawy techniczne: tel. 510 120 568 lub 500 293 846
Sprawy nadzwyczajne awarie, zgłoszenia: tel. 510 120 566 całodobowo!
Obsługa oczyszczalni: 510 120 569

Konto Bankowe:
Beskidzki Bank Spółdzielczy
Nr rachunku 62 8111 1019 2002 2005 2797 0001

Inkasenci:
Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568
Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846

Biuro Obsługi Klienta
czynne poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
kasa czynna poniedziałek -piątek  7.30 – 14.00

e-mail:  biuro@oczyszczalniastryszow.pl