Oczyszczalnia w Stryszowie

Obiekt Nr 1 – Ujęcie wody w Stroniu

Obiekt Nr 2 – Zbiornik wyrównawczy w Stronie-Zakrzów

Obiekt Nr 3 – Ujęcie wody dla wodociągu Dąbrówka

Obiekt Nr 4 – Ujęcie wody Dąbrówka

Obiekt Nr 5 – Zbiornik wyrównawczy dla wodociągu Dąbrówka