– Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Elektryk – Kierowca

Napis "elektryk - kierowca" z lupą

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: kierunkowe średnie techniczne
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej
 • Praktyczna wiedza z zakresu instalacji elektrycznych
 • Uprawnienia: SEP do 15 kV plus E, D
 • Mile widziane uprawnienia pomiarowe
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Prawo jazdy kat. B, C.
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Komunikatywność
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku
 • Niekaralność .
 • Doświadczenie na stanowisku kierowcy.
 • Dyspozycyjność.

2. Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Eksploatacja, konserwacja i naprawa wszelkich urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki, a w szczególności:
  • rozdzielni na Ujęciu Wody i Oczyszczalni Ścieków oraz innych rozdzielni obiektowych
  • sieci energetycznej 15 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego i innych instalacji  budynkowych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych oraz podłączanie nowych rozdzielni, maszyn i urządzeń
 • Analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych
 • Konserwowanie stacji nn i SN
 • Eksploatacja samochodu służbowego
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego. 

3. Warunki pracy:

 • Zatrudnienie o umowę o pracę.
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo.

4Wskazanie wymaganych dokumentów:

1)Przesłanie. CV wraz z klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPWK Środowisko w Stryszowie Sp. Z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1871) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

5Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty  należy złożyć do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie spółki tj. Stryszów 600, 34-146 Stryszów lub przesyłając na adres e-mailowy : biuro@oczyszczalniastryszow.pl

6. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119.1), zwanego dalej RODO informuję, że :

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. Stryszów 600, 34-146 Stryszów , e-mail: biuro@oczyszczalniastryszow.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: biuro@oczyszczalniastryszow.pl
 3.  Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit.b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) i lit.c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2020 poz. 1320) i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2369); inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, takie jak nr telefonu lub adres e-mail, są przetwarzane na podstawie Pana/i zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), która może być odwołana w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego poprzez procedurę rekrutacyjną pracownika. Osoba nieprzyjęta do pracy ma prawo nie zgodzić się na określony w zdaniu poprzednim okres przetwarzania jej danych osobowych, a wówczas jej dane będą podlegały usunięciu z chwilą zatrudnienia pracownika wybranego w naborze.

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close