Obrazek przedstawiający kartkę papieru - cennik

Informujemy, że na terenie Gminy Stryszów obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.1225.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż Uchwałą nr Nr XV/110/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 10 lutego 2020 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 1 marca 2020 do r. do 5 lipca 2020 r.. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Ceny i stawki opłat obowiązujące w 2020 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą są przedstawione w zakładce Taryfy.