Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Uzyskanie warunków technicznych jest jedyną możliwością przystąpienia do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej planowanego przyłącza.
Wymagane dokumenty przy założeniu wniosku do warunków technicznych:

  • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz zaznaczoną nieruchomością dla której ma być wykonany przyłącz .
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (do wglądu)
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją
  • Inny dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku np. Pełnomocnictwo.

Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.