Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy między SPW-K Środowisko a odbiorcą usług. Właściciel nieruchomości winien systematycznie wywozić ścieki w ilości wskazań wodomierza a w przypadku jego braku wg norm tj. 3 m3 ścieku na osobę na miesiąc.

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

  1. Za wywóz nieczystości ciekłych SPW-K Środowisko naliczy opłatę w wysokości: za opróżnienie szamba bezodpływowego – 25 zł + 8% VAT za m3 ścieku
  2. Za dojazd i transport ścieku do stacji zlewczej na terenie SPW-K Środowisko:
    • dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 25 zł + 8% VAT.
    • dla mieszkańców którzy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 50 zł + 8% VAT.
    • dla mieszkańców spoza gminy Stryszów ustala się ceny indywidualne lecz nie mniej niż 70 zł netto + 8% VAT.

SPW-K Środowisko będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór 3 m3 ścieków przy jednorazowym transporcie.
W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata za wywozu 3m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 5 m3