Uchwałą nr XXXVIII/318/2018 r Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 października 2018 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r do 5 lipca 2020r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2020 r do 5 lipca 2020 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę :

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa  Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena wody    (zł/m3) 8,53 9,21 2,50 2,70 6,03 6,51
Grupa II- Pozostali odbiorcy cena wody   (zł/m3 8,53 9,21 1,10 1,18 7,43 8,02

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa  Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena ścieków (zł/m3) 9,97 10,77 5,23 5,65 4,74 5,12
Grupa II- Pozostali odbiorcy cena ścieków (zł/m3) 9,97 10,77 4,68 5,06 5,29 5,71

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:

Lp Stawka opłat abonamentowych Opłata w zł  odbiorcę /m-c
netto brutto
1 Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 10,90 11,77
2 Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 9,09 9,82
3 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody 5,07 5,48
4 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu 9,53 10,29
5 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 1,81 1,95